-
-

Pomiary elektryczne / ochronne:

  • pomiary odbiorcze i okresowe obiektów budowlanych, w tym: impedancji pętli zwarcia (tzw. zerowanie), rezystancji izolacj przewodów i kabli, rezystancji połączeń wyrównawczych, ciągłości połączeń uziemiających, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych RCD, rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu oraz badania instalacji odgromowej,
  • pomiary maszyn i urządzeń np. suwnice, żurawie,
  • przeglądy i inwentaryzacje instalacji elektrycznych,
  • badanie stanu elektronarzędzi, w tym: oględziny urządzeń, pomiary rezystancji izolacji przewodu zasilającego, pomiary rezystancji przewodu ochronnego,

 

Pomiary oświetlenia:

  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • pomiary równomierności oświetlenia,
  • pomiary i sprawdzenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
  • analiza powstawania i usuwanie zjawiska olśnienia,
  • przeglądy i inwentaryzacje instalacji oświetlenia.

 

Po wykonaniu pomiarów, każdy klient otrzymuje od nas protokoły z badań wraz z wynikami i oceną.

 

Pomiary wykonane przez Nas, są honorowane m.in. przez Straż Pożarną, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Państwową Inspekcję Pracy, firmy ubezpieczeniowe.

 

Pomiary wykonujemy wyłącznie przy pomocy wysokiej jakości sprzętu Polskich producentów - SONEL S.A., Sonopan Białystok. Wszystkie przyrządy pomiarowe posiadają ważne świadectwa wzorcowania, które są gwarancją prawidłowych wskazań.

- - - - - - - -